Kreu Ekonomi 30 Qërshori afati i fundit që bizneset ti dorëzojnë pasqyrat financiare në KKRF

30 Qërshori afati i fundit që bizneset ti dorëzojnë pasqyrat financiare në KKRF

nga Flamur Berisha

Ne pajtueshmeri me Ligjin per Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim dhe Udhezimet Administrative ne fuqi, ne vijim eshte prezantuar lista kontrolluese per te gjitha dokumentet te cilat duhet dorezuar secila kategori e ndermarrjeve,

Ndiqni udhzimet se si duhet te dorzohen pasqyrat financiare ne Keshillin Kosovar per Raportim Financiar.

Link:

https://www.scaak.org/uploads/files/2020/May/13/Udhezues_per__dorezimin_e_raporteve_financiare1589383505.pdf

Ju gjithashtu mund të pëlqeni