Kreu Financa 60 deri 70 euro per 6 muaj për këto kategori të personave ndahen nga Ministria e Financave

60 deri 70 euro per 6 muaj për këto kategori të personave ndahen nga Ministria e Financave

nga Flamur Berisha

Masa 3.4. – Kuponë ushqimi për familjet në nevojë – 4 mil EUR
Për 6 muaj me radhë, në bashkëpunim me UNDP-në dhe me financim të BE-së, 7,500 familjeve më në
nevojë do t’u shpërndahen kuponë ushqimi në vlerë prej 60-70 euro, varësisht nga madhësia e familjes.
Mbështetja do të zgjerohet edhe për rreth 3,000 familje tjera nga komunitetet jo-shumicë, me mbështetje të
IOM-it.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni