Kreu Biznes Administrata Tatimore e Kosoves organizon seminar për tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosoves organizon seminar për tatimpagues

nga Kontabilisti

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS Organizon SEMINAR PËR TATIMPAGUES

TEMA:
• Ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar me qëllim që të informohen për të gjitha ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore.

Për informata tjera kontaktoni:

Tel.: 038/200-250 17
e-mail: info@atk-ks.org
web: www.atk-ks.org

Ju gjithashtu mund të pëlqeni