Kreu Financa Aplikimin për të përfituar nga 170 euro per 3 deri ne 6 muaj mund ta beni ketu

Aplikimin për të përfituar nga 170 euro per 3 deri ne 6 muaj mund ta beni ketu

nga Kontabilisti

Aplikimi për Shtesa për Fëmijë e Lehona do të jetë i hapur nga data 1 – 10 te gjdo muaji, ashtu që pagesat çdo muaj të ekzekutohen në datën e paraparë. Aplikimin mund ta beni ketu: https://ekosova.rks-gov.net/
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton përfituesit e skemave pensionale dhe sociale se datat për pagesa janë si në vijim:
Pensionet e rregullta: data 15 e çdo muaji
Pensionet e veteranëve: data 20 e çdo muaji
Skemat sociale: data 30 e çdo muaji
Shtesat për fëmijë: data 25 e çdo muaji
Shtesat për lehona: data 25 e çdo muaji

Ju gjithashtu mund të pëlqeni