Kreu Financa Aplikoni këtu. Qeveria subvencionon deri në 300 euro për 6 muaj pagën e punëtorëve të rinj.

Aplikoni këtu. Qeveria subvencionon deri në 300 euro për 6 muaj pagën e punëtorëve të rinj.

nga Kontabilisti

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka hapur sot aplikimin për skemën “Qeveria për familjet” që synon punësimin afatgjatë të punëkërkuesve që nuk kanë asnjë anëtar të familjes të punësuar.

Kushtet për aplikim nga punëkërkuesit:

T’i përkasin grup moshës 18-64 vjeçare;

Të mos kenë asnjë anëtar të familjes të punësuar;

Kushtet për aplikim nga punëdhënësit:

Bizneset të jenë të regjistruara dhe aktive në Administratën Tatimore të Kosovës;

OJQ-të të jenë të regjistruara dhe aktive në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Mënyra e subvencionimit:

Kompensimi për punëdhënësin: 70 për qind e pagës bruto (maksimumi 300 euro subvencionim nga qeveria për punëtor);

Personat e angazhuar përmes kësaj skeme nuk duhet të përbëjnë më shumë se 30% të stafit ekzistues të biznesit.

Për më shumë detaje ju lutem shihni vegëzat e mëposhtme:

https://mf.rks-gov.net/…/A68EB2C7-DEB3-4351-99C5…

https://mf.rks-gov.net/…/9FA91A69-EAEA-4D20-BEC9…

Për ndihmë dhe informata në procesin e aplikimit drejtohuni në Zyrën e Punësimit të komunës suaj.

Adresën e Zyrës së Punësimit në komunën tuaj, mund ta gjeni në faqen e APRK-së: https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index 

Ju gjithashtu mund të pëlqeni