Kreu Ekonomi ATK njofton bizneset se është ndryshuar menyra e deklarimit te tatimit e qirasë.

ATK njofton bizneset se është ndryshuar menyra e deklarimit te tatimit e qirasë.

nga Flamur Berisha

Njoftohen bizneset se Administrata Tatimor e Kosoves ka perditesuar deklarimin e Tatimit ne Qira (WR). Te gjitha bizneset perveq shumes qe duhet ta deklarojne, duhet ti deklarojne edhe metrat katore te shfytezimit te hapsires se qirase.

Udhezuesin mund tagjeni ketu:

Ju gjithashtu mund të pëlqeni