Kreu Financa ATK zgjat afatin për deklarim dhe pages të tatimeve për kaq ditë

ATK zgjat afatin për deklarim dhe pages të tatimeve për kaq ditë

nga Kontabilisti

Të nderuar tatimpagues,

Si pasojë e një problemi teknik është paraqitur një ndërprerje e përkohshme (në orët e mbrëmjes të datës 17.01.2022) tek aplikacioni EDI, ku një numër i tatimpaguesve mund të ketë pasuar vështërsi për të arritur të deklarojë dhe paguaj brenda afatit të paraparë ligjor. Atëherë, për të mos aplikuar ndëshkime për shkak të mos deklarimit dhe mos pagesës brenda afatit ligjor, për të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk arritën të deklarojnë dhe paguajnë deri me datën 17.01.2022 për periudhën Dhjetor/2021 dhe TM4/2021, Administrata Tatimore e Kosovës, zgjat afatin e deklarimit dhe pagesës deri më 18.01.2022.Pra, afat i deklarimit dhe pagesës do të konsiderohej nga 01.01.2022 dhe deri më 18.01.2022 për llojet e tatimeve/kontributeve, si në tabelën e bashkangjitur. Me respekt, Administrata Tatimore e Kosovës

Ju gjithashtu mund të pëlqeni