Kreu Financa Çfarë ndodh nëse jam përfitues nga pilotimi i ndihmës sociale dhe punësohem më pas?

Çfarë ndodh nëse jam përfitues nga pilotimi i ndihmës sociale dhe punësohem më pas?

nga Kontabilisti

Çfarë ndodh nëse jam përfitues nga pilotimi i ndihmës sociale dhe punësohem më pas?

Nëse ju punësoheni , asistenca sociale nuk ndalet menjëherë. Çdo muaj bëhet vlerësimi i të ardhurave të familjes , duke u kalkuluar të ardhurat mesatare për anëtar të familjes për tre muajt e fundit. Nëse, si rezultat i punësimit, të ardhurat tuaja janë mbi nivelin prej 100 euro  në muaj për anëtar për tre muajt e fundit, atëherë asistenca sociale e familjes suaj ripërshtatet për tre muajt pasues. Nëse punësimi juaj përfundon brenda tre muajve, mund të riaplikoni per pilotim. Gjithçka çfarë duhet të bëni është të aplikoni për të qenë pjesë e SAS pilotimit ku do të kaloni nëpër të gjitha verifikimet e nevojshme dhe nese kualifikoheni per perfitim do kaloni si përfitues.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni