Kreu Ekonomi Cili është afati qe mund te aplikoj për Rimbursim te pagesave?

Cili është afati qe mund te aplikoj për Rimbursim te pagesave?

nga Flamur Berisha

Kërkesa për kreditim ose rimbursimi për një pagesë të tepërt të çfarëdo lloji të tatimit mund të dorëzohet brenda gjashtë (6) vitesh nga data kur është paguar tatimi. Procedura për aplikim të rimbursimit të tatimit do të rregullohet me akt nënligjor.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni