Kreu Financa Ekzekutohen pagesat per punetoret e sektorit privat nga Ministria e Financave

Ekzekutohen pagesat per punetoret e sektorit privat nga Ministria e Financave

nga Kontabilisti

superpuna njofton që është bërë ekzekutimi i pagesës për afro 2000 punëtorët e angazhuar përmes superpuna gjatë muajve shkurt dhe mars

Bizneset që angazhojnë punëtorë përmes superpuna duhet të kalojnë verifikimet si në vijim:

Të deklarojnë punëtorët e angazhuar në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK);

Të deklarojnë punëtorët në ATK me pagë të njejtë apo më të lartë sesa në shpalljen në superpuna;

Të mos kenë obligime tatimore të papaguara ndaj ATKsë.

Rikujtojmë që subvencionimi nga Qeveria bëhet me një muaj diferencë, ngase deklarimi i punëtorëve në ATK bëhet deri më datë 15 të muajit vijues të angazhimit. Pra, për punëtorët e angazhuar në muajin prill , deklarimi në ATK bëhet deri më 15 maj.

Për bizneset dhe punëkërkuesit e interesuar, regjistrimi në superpuna bëhet përmes vegëzës në vijim: https://superpuna.rks-gov.net

Ju gjithashtu mund të pëlqeni