Kreu Financa Fito si individ deri në 3000 euro grant. Te drejte aplikimi kanë këto kategori

Fito si individ deri në 3000 euro grant. Te drejte aplikimi kanë këto kategori

nga Kontabilisti

Thirrje për Aplikim

𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄𝐓 𝐔𝐑𝐆𝐉𝐄𝐍𝐓𝐄

Pjesëtarët e shoqërisë civile në momentin që ballafaqohen me çështje të paplanifikuara që kërkojnë intervenim të menjëhershëm e nuk mund të presin ciklin standard të vendim-marrjes për projekte, nuk duhet të zmbrapsen nga ideja për intervenim apo të rrezikojnë një proces të ndjeshëm për të cilin angazhohen. Ata/ato e kanë një derë të hapur në Programin EJA Kosovë që u mundëson reagim të shpejt.

📌Është granti urgjent, një instrument unik që ofron mundësinë e intervenimit të shpejt dhe me kohë nga shoqëria civile për t’iu përgjigjur çështjeve të identifikuara që kontribuojnë drejt qëllimit të programit EJA Kosovë.

𝐊𝐔𝐒𝐇 𝐌𝐔𝐍𝐃 𝐓𝐄̈ 𝐀𝐏𝐋𝐈𝐊𝐎𝐉𝐄̈?

Individët

Nismat e paregjistruara

Organizatat joqeveritare vendore (OJQ) të regjistruara në Kosovë

𝐊𝐎𝐇𝐄̈𝐙𝐆𝐉𝐀𝐓𝐉𝐀 𝐃𝐇𝐄 𝐁𝐔𝐗𝐇𝐄𝐓𝐈

▪️Aplikantët mund të aplikojnë për financim për një periudhë deri në 12 muaj.

▪️Buxheti: deri në 3.000 EUR për grant.

Të gjitha të dhënat dhe formën e aplikimit për grante urgjente i gjeni këtu: https://bit.ly/45MZ20y

ℹ️Grantet urgjente janë pjesë e programit të KCSF-së “EJA Kosovë” për përkrahje të shoqërisë civile që bashkë-financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni