Kreu Financa Informacione më rëndesi për shtesat për fëmije, lehona dhe masa 1.3

Informacione më rëndesi për shtesat për fëmije, lehona dhe masa 1.3

nga Kontabilisti

“Tashmë janë mbi 337 mijë fëmijë që marrin shtesa çdo muaj, dhe mjetet dalin në llogari të nënës.

Janë 89,241 gra që për herë të parë kanë hapur llogari bankare, si rezultat i pranimit të shtesave për fëmijë.

Janë mbi 5 mijë gra të punësuara përmes Masës 1.3.

Janë 603 gra të punësuara përmes masës Qeveria për Familjet që me pagën që marrin janë burimi i vetëm i të ardhurave për familjet e tyre.

Janë 1,401 vajza të punësuara përmes Superpuna apo praktikës në punë.

Janë 44 biznese të grave pronare të mbështetura në zgjerimin e bizneseve të tyre.

Fuqizimi i gruas deri në barazinë e plotë duhet të bëhet në secilën sferë të jetës, përfshirë edhe qasjen në financa dhe në tregun e punës.” Hekuran Murati

Ju gjithashtu mund të pëlqeni