Kreu Financa Informate me rendesi per biznese nga ATK

Informate me rendesi per biznese nga ATK

nga Kontabilisti

Link: https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2019/12/Shqip-Fletepalosje-per-TAK.pdf

Ju gjithashtu mund të pëlqeni