Kreu Ekonomi Ja me cilën llogari bankare duhet të aplikojne bizneset per të perfituar paratë nga Ministria e Financave

Ja me cilën llogari bankare duhet të aplikojne bizneset per të perfituar paratë nga Ministria e Financave

nga Flamur Berisha

Gjatë plotësimit të informatave për punëtorët, duhet pasur kujdes sepse çdo mospërputhje / pasaktësi e numrit personal dhe numrit të xhirollogarisë bankare rezulton me pamundësi të ngarkimit të Excel fajllit në formular, si dhe ekzekutimit të mjeteve financiare në llogarinë e punëtorit përkatës. Në kolonën e fundit duhet të vendoset llogaria e TË PUNËSUARIT.

Gjatë plotësimit të informatave për qiratë, duhet pasur kujdes sepse çdo mospërputhje / pasaktësi e numrit të xhirollogarisë bankare rezulton me pamundësi të ngarkimit të Excel fajllit në formular, si dhe ekzekutimit të mjeteve financiare në llogarinë e qiramarrësit përkatës. Në kolonën e fundit duhet të vendoset llogaria e QIRAMARRËSIT

Ju gjithashtu mund të pëlqeni