Kreu Financa Kam qenë në marrëveshje pagese me ATK dhe nuk e kam respektuar, cilat janë pasojat?

Kam qenë në marrëveshje pagese me ATK dhe nuk e kam respektuar, cilat janë pasojat?

nga Kontabilisti

Nëse keni qenë në një marrëveshje me këste dhe nuk e keni respektuar atë, interesi do të rivendoset në mënyrë retroaktive deri me datën kur është nënshkruar marrëveshja. Nëse dështoni në një marrëveshje me këste dhe dëshironi të ri-vendosni një marrëveshje tjetër me këste për të njëjtin detyrim tatimor, marrëveshja me këste pasuese nuk do të përfshijë heqjen e interesit. Interesi do të vazhdoj të rrjedhë në çdo marrëveshje me këste pasuese për kohëzgjatjen e marrëveshjes.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni