Kreu Ekonomi Kam vendosur që biznesin tim ta pushoj përkohësisht. Cilat janë procedurat që duhet ti ndërmarrë?

Kam vendosur që biznesin tim ta pushoj përkohësisht. Cilat janë procedurat që duhet ti ndërmarrë?

nga Flamur Berisha

Për të bërë pasivizimin e biznesit për një kohë të caktuar, ju duhet të drejtoheni në zyrën përkatëse rajonale të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve dhe të bëni kërkesë për pasivizim. Për periudhat në pasivizim, nuk kërkohet të deklaroni, si dhe nuk do të figuroni si mos deklarues në ATK. Deklarimet ne sistemin EDI duhet te behen me Zero po ashtu.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni