Kreu Financa Keto jane formularet e ATK-së që duhet të deklarohën deri me këtë datë

Keto jane formularet e ATK-së që duhet të deklarohën deri me këtë datë

nga Kontabilisti

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë 2️⃣0️⃣ t e t o r:

🔹TVSH – Formulari i Deklarimit dhe Pagesës së TVSH-së;

🔹KRR – Kërkesë për Rimbursim/Kthim.

ℹ️LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj)

Ju gjithashtu mund të pëlqeni