Kreu Ekonomi Keto jane kriteret per te perfituar bizneset nga fondi prej 6 milion euro

Keto jane kriteret per te perfituar bizneset nga fondi prej 6 milion euro

nga Flamur Berisha

–  Me aktivitet të vetëm të gastronomisë;

–  Bizneset me nën-sektorë të gastronomisë, vetëm për stafin e angazhuar në gastronomi;

–  Bizneset që ushtrojnë aktivitete në qendrat tregtare të tipit të mbyllur;

–  Bizneset me aktivitete të fitnesit dhe palestrave; dhe

–   Bizneset me linja aktive të licencuara të transportit ndër urban të udhëtarëve.

Për subvencionim të qirasë mund të aplikojnë:

–   Bizneset me aktivitet të vetëm të gastronomisë;

–   Bizneset që ushtrojnë aktivitet në qendrat tregtare të tipit të mbyllur.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni