Kreu Financa Keto janë kriteret për të qenë përfitues të Programit për Pagesa Direkte -Subvencione 2023

Keto janë kriteret për të qenë përfitues të Programit për Pagesa Direkte -Subvencione 2023

nga Kontabilisti

Të nderuar fermerë,

Gjeni të paraqitura më poshtë kriteret për të qenë përfitues të Programit për Pagesa Direkte -Subvencione 2023 për kulturat përkatëse.

Për më shumë informacione mbi dokumentacionin e nevojshëm vizitoni vegëzat:

https://www.azhb-ks.net/sq/njoftim-31

https://www.azhb-ks.net/sq/thirrje-per-aplikim

https://www.azhb-ks.net/…/dokumentet-e-nevojshme-dhe…

#image_title
#image_title
#image_title
#image_title
#image_title
#image_title
#image_title
#image_title

Ju gjithashtu mund të pëlqeni