Kreu Financa Keto janë të gjitha vendimet e qeverisë në mbledhjen e sotme

Keto janë të gjitha vendimet e qeverisë në mbledhjen e sotme

nga Kontabilisti

Në mbledhjen e 121-të të Qeverisë:

Aprovuam Programin Legjislativ të Qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2023, me 100 projektligje.

Për të ruajtur diversitetin e për të garantuar të drejtën e lirisë së fesë, miratuam Projektligjin për Lirinë Fetare.

Për zbatimin e masës 4.1 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike miratuam ndarjen e shtesës prej 60 euro për muajin janar për stafin shëndetësor.

Miratuam ndarjen e shtesës prej 50 euro për muajin janar për sektorin publik.

Në qëllim të ngritjes së kapaciteteve energjetike, për organizimin e ankandit për panelet solare nga Ministria e Ekonomisë, miratuam bartjen e së drejtës së shfrytëzuesit në parcelat kadastrale në Komunën e Rahovecit.

Për ndërtimin e Parkut me Panele Solare për prodhim të energjisë elektrike me kapacitet prej 100 MW, miratuam kërkesën për shpronësim të pronave në Kryshevc të Obiliqit dhe në Fushë Kosovë.

Miratuam vendimin për masat emergjente në furnizim me energji.

Me synim përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e efikasitetit në prodhimtarinë primare bujqësore, miratuam Projektligjin për Verërat.

Miratuam Projektligjin për Shëndet Riprodhues dhe Fertilizim të Asistuar.

Emëruam anëtarët e Këshillit drejtues të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve.

Për të ri-afirmuar pavarësinë institucionale dhe juridike të Akademisë së Drejtësisë, miratuam Koncept-dokumentin për Akademinë e Drejtësisë.

Emëruam kryetarin e Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit.

Miratuam vendimin për shpronësim për projekte infrastrukturore në Komunën e Podujevës.

Miratuam nismat për marrëveshje ndërkombëtare me Qeverinë e Konfederatës Zvicerane, si dhe Mbretërinë e Bashkuar.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni