Kreu Financa Këtu duhët ta beni aplikimin për subvencionim të krediva nga Qeveria

Këtu duhët ta beni aplikimin për subvencionim të krediva nga Qeveria

nga Kontabilisti

Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur mbledhje elektronike, në të cilën ka miratuar dy vendime për ndarjen e 19 milionë eurove, për zbatimin e Pakos për Ringjallje Ekonomike.

Ndërsa, me vendimin e dytë të miratuar në këtë mbledhje, janë ndarë mjete buxhetore në shumën prej katërmbëdhjetë milionë euro (14.000.000,00 €), për zbatimin e masave shtesë në kuadër të Pakos për Ringjallje Ekonomike, të masës 3.6 Mbështetja e likuiditetit familjar.

Masa 3.6. – Mbështetja e likuiditetit familjar – 10 mil EUR Me qëllim të adresimit të likuiditetit familjar, do të subvencionohen kreditë për konsum deri në 3,000 euro. Kjo do t’iu mundësoj shumë familjeve të mbyllin bilancet e kredit-kartelave që kanë interesa shumë të larta, dhe njëkohësisht të përgatiten për vjeshtë duke pasur likuiditetin e nevojshëm për mbulimin e shpenzimeve sezonale.

Aplikimi ende nuk eshte hapur por ne momentin qe do te hapet, Aplikimi per subvencionim te kredive do te behet ne e-kosova. Apo ne kete link: https://ekosova.rks-gov.net/

Ju gjithashtu mund të pëlqeni