Kreu Financa Këtu mund ta kalkuloni pagen tuaj nga Neto në Bruto

Këtu mund ta kalkuloni pagen tuaj nga Neto në Bruto

nga Kontabilisti

Siç është cekur më poshte, çdo punëdhënës është i obliguar të ndal tatimin nga të ardhurat bruto të pagave të të punësuarve të tij gjatë secilës periudhë të caktuar. Për secilën periudhë tatimore, tatimi në të ardhura ngarkohet sipas shkallëve në vijim:

Kalkulimin e pages mund ta beni ne kete link:

https://www.atk-ks.org/kalkulatori-i-pagave-nga-neto-ne-bruto/

Ju gjithashtu mund të pëlqeni