Kreu Financa Ketu mund ta llogarisni faturën e rrymës me tarifat e reja – ZRRE publikon kalkulatorin

Ketu mund ta llogarisni faturën e rrymës me tarifat e reja – ZRRE publikon kalkulatorin

nga Kontabilisti

Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar kalkulatorin për llogaritjen e faturës të energjisë elektrike, në të cilin qytetarët mund të plotësojnë të dhënat dhe të llogarisin sesa do të jetë vlera e faturës me tarifat e reja të propozuara nga ZRRE-ja.

Në shtyllat e kalkulatorit për konsumin, qytetarët duhet të vendosin kilovatët që shpenzojnë gjatë ditës në njërën rubrikë (A1) dhe ato gjatë natës në rubrikën tjetër (A2). Këto të dhëna qytetarët mund t’i marrin në faturë e rrymës.

Te pjesa ku shkruan konsumi mujor, janë rubrikat A1 (shpenzimi i rrymës gjatë ditës) dhe A2 (shpenzimi i rrymës gjatë natës).

Vlera të cilin do ta paguajë qytetari gjendet te rubrika “Fatura me subvencionim”.

https://onedrive.live.com/embed?resid=FA1ED1913CFE5A81%211643&authkey=%21AFLMofou6htTB50&em=2&wdAllowInteractivity=False&AllowTyping=True&ActiveCell=%27Kalkulatori%27!D13&Item=%27Kalkulatori%27!B3%3AG30&wdHideGridlines=True&wdInConfigurator=True

Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka propozuar që të rikthehen bllok-tarifat e energjisë duke propozuar që çmimi i energjisë për ata që konsumojnë mbi 600 kWh të dyfishohet.

ZRRE propozon që tarifa për konsumatorët me 800 kWh rrymë të shpenzuar në muaj të rritet në vlerë prej 12.31 eurosh. Ndërsa, konsumatorët që shpenzojnë 1,000 kWh rrymë në muaj të paguajnë 24.62 euro më shumë të çmimit të rrymës.

Po ashtu, propozohet që tarifat e energjisë elektrike të ndryshohen në mënyrë që për konsumatorët biznesor të paguajnë 9 për qind më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni