Kreu Ekonomi Komisioni i ankesave për 290 euro ka filluar pergjigjet për ankuesit e bizneseve qe nuk i kane marrë keto para!

Komisioni i ankesave për 290 euro ka filluar pergjigjet për ankuesit e bizneseve qe nuk i kane marrë keto para!

nga Flamur Berisha

I/E nderuar,

Ju faleminderit për emailin tuaj. Lidhur me ankesën tuaj shih njoftimin e fundit në uebfaqen e Ministrisë së Financave: https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,2,1019.

Pas njoftimit të radhës sikurse specifikohet në njoftim, ju mund të na drejtoheni me ankesën tuaj.

Me respekt,
Klit Shala
Kryesues i Komisionit të Ankesave

Ju gjithashtu mund të pëlqeni