Kreu Financa Ku mund të gjej informacione shtesë lidhur me SAS pilotimin?

Ku mund të gjej informacione shtesë lidhur me SAS pilotimin?

nga Kontabilisti

Ku mund të gjej informacione shtesë lidhur me SAS pilotimin?

Informacione të detajuara për SAS Pilotimin mund të merrni në web-faqen e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve si dhe faqet e facebookut të MFPT-së dhe projektit, në vegëzat në vijim:

https://www.facebook.com/MinistriaeFinancavehttps://www.facebook.com/profile.php?id=61553044553402

Nëse nuk keni mundësi të qaseni në informacionet online, atëherë ju mund të drejtoheni tek qendra më e afërt për punë sociale.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni