Kreu Financa Kush është i obliguar të deklaroj tatimin në të ardhura personale të cilët angazhohen me kontratë mbi vepër?

Kush është i obliguar të deklaroj tatimin në të ardhura personale të cilët angazhohen me kontratë mbi vepër?

nga Flamur Berisha

Punëdhënësi për pagesat që i bën për personat fizikë jo afaristë, për kontratë mbi vepër, për shërbime profesionale, teknike, të menaxhimit etj, është i obliguar të mbaj tatimin në burim në paga dhe kontribute pensionale.

Pra, punëdhënësi obligohet të deklarojë dhe paguajë tatimin në paga dhe kontributet pensionale, në momentin e pagesës së pagave, varësisht prej asaj se a është përzgjedhur si punëdhënës primar apo sekondar.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni