Kreu Biznes Lajm i mirë: 170€ për të gjitha gratë që punesohen

Lajm i mirë: 170€ për të gjitha gratë që punesohen

nga Flamur Berisha

Subvencionimi i pagës 50% për të gjitha gratë që punësohen

Sot kam nënshkruar vendimin për operacionalizmin e Masës 1.3 – për Mbështetjen e Grave në Punësim.

Me këtë masë parashihet subvencionimi i pagës për 50% (max 170 euro) për tre muajt e parë për të gjitha gratë që punësohen nga periudha tatimore korrik/2021 e tutje.

Kurse pas periudhës 3-mujore, do të subvencionohen sipas Masës 1.2, me 10% të pagës bruto.

Kusht është që të punësuarat e reja të mos figurojnë aktive në periudhën tatimore qershor/2021.

Aplikimi, njësoj sikurse edhe për Masën 1.2, do të bëhet përmes sistemit EDI të ATK-së.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni