Kreu Biznes Lista e bizneseve perfituese te projekteve nga Ministria e Kultures

Lista e bizneseve perfituese te projekteve nga Ministria e Kultures

nga Flamur Berisha

Ju njoftojmë se në datën 1 Korrik janë shpallur rezultatet preliminare për projektet përfituese në sektorin e rinisë.Nëse projekt-propozimi juaj nuk është përzgjedhur, ju njoftojmë se mund të shfrytëzoni periudhën e caktuar pesë ditore të ankesave, për të kuptuar arsyen e refuzimit nga ana e Komisionit vlerësues.

Adresimi i çështjes nga ana juaj përmes ankesës mund të rezultojë me mbështetje eventuale të projektit tuaj nga Komisioni i Ankesave në listën përfundimtare të përfituesve, në rast se ju dëshmoni se arsyet e nënvizuara të refuzimit të projektit tuaj nga Komisioni vlerësues, më nuk ekzistojnë. Bashkangjitur gjeni linkun e web-faqes së MKRS ku janë të publikuara rezultatet preliminare.https://www.mkrs-ks.org/?page=1,114

Ju gjithashtu mund të pëlqeni