Kreu Ekonomi Mblidhet Qeveria, ky vendim pritet te mirret per rimekembje ekonomike!

Mblidhet Qeveria, ky vendim pritet te mirret per rimekembje ekonomike!

nga Flamur Berisha

Qeveria mblidhet sot nga ora 13 dhe nje nder vendimet e shumta do te jete edhe ky vendim si vijon:

Shqyrtimi i propozim-vendimit per te kerkuar nga Presidentja e republikes se Kosoves autorizimin e Ministrit te Financave, Punes dhe Transfereve per nenshkrimin e Marveshjes se Amandamentit nr 1 te Marveshjes se Kornizes se Kredise te dates 14 gusht 2020 ndermjet Republikes se Kosoves te perfaqesuar nga Ministria e Financave, Punes dhe Trasnfereve dhe Bankes Zhvillimore te Keshillit te Evropes per financimin e Projektit “Reagimi Emergjend ndaj COVIC-16” (MFPT)

Ju gjithashtu mund të pëlqeni