Kreu Financa Ministri i Financave prezanton masat e marrura për subvencionime te prodhuesve vendor

Ministri i Financave prezanton masat e marrura për subvencionime te prodhuesve vendor

nga Kontabilisti

Në gjithë vendin, janë 7,048 vende pune të shtuara në sektorin e prodhimit dhe përpunimit përgjatë qeverisjes sonë, deri në fund të vitit 2022.

Kjo është dëshmia më e mirë se programi i qeverisë sonë për rikthim të ekonomisë drejt prodhimit po funksionon.

Përmes Programit të Ringjalljes Ekonomike kemi mbështetur prodhuesit me shumë masa:

✅ Furnizim me energji elektrike të subvencionuar, disafish më lirë se rajoni;

✅ Shtim të kapitalit në Fondin për Garanci Kreditore, dhe mbulim të tarifave për garantimin e kredive;

✅ Subvencionim të kredive investuese për zgjerim të kapaciteteve prodhuese;

✅ Mbështetje në trajnimin e stafit, marketing e brendim, dhe pjesëmarrje në panaire brenda e jashtë vendit;

✅ Grante për bashkëfinancim të pajisjeve;

✅ Rritje e subvencioneve për produktet bujqësore;

✅ Subvencion për punësimin e grave;

✅ Subvencionim për punësimin e të rinjve;

Ka edhe shumë veprime tjera mbështetëse siç janë lehtësimi i procedurave e barrës administrative përmes dixhitalizimit, apo edhe luftimi i kontrabandës e informalitetit.

Gradualisht, por sigurt, drejt një ekonomie të qëndrueshme.

Qeveria për prodhuesit!

Ju gjithashtu mund të pëlqeni