Kreu Ekonomi Ministria e Financave: më 8 prill mbahet ankandi i pestë i Letrave me vlerë për vitin 2021

Ministria e Financave: më 8 prill mbahet ankandi i pestë i Letrave me vlerë për vitin 2021

nga Flamur Berisha

Ministria e Financave njofton se më 8 prill do të mbahet ankandi i pestë i Letrave me vlerë për vitin 2021.

Në këtë ankand, do të emetohen Obligacione me maturitet 3 vjeçar në shumën prej 25 milionë euro.

Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (3 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi.

Për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e Letrave me vlerë, të interesuarit të  kontaktojnë ndonjërën nga Bankat Komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni