Kreu Ekonomi Në çfarë afati kohor duhet ti ruaj dokumentet financiare?

Në çfarë afati kohor duhet ti ruaj dokumentet financiare?

nga Flamur Berisha

Ditari, libri kryesor dhe librat mbështetëse ruhen për të paktën dhjetë (10) vjet Listat e pagave ruhen në afat të pacaktuar.
Dokumentet kontabël në bazë të të cilave janë mbajtur llogaritë ruhen për të paketën pesë (5) vjet. Blloqet e shitjes apo format ndihmëse dhe dokumentacionet e ngjashme, dokumentet që lidhen me veprimtarinë e pagesave ruhen për të paktën tre (3) vjet.
Pasqyrat financiare duhet të ruhen përgjithmonë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni