Kreu Ekonomi Nëse një punonjës ka një të ardhur mujore të tatueshme prej 500 €. Sa eshte tatimi ne pagë?

Nëse një punonjës ka një të ardhur mujore të tatueshme prej 500 €. Sa eshte tatimi ne pagë?

nga Flamur Berisha

Të ardhurat 500 €

Kontributet: 500-25=475 euro
Norma
0-80 0% 0
80-250 4% 6.80
250-450 8% 16.00
450-475 10% 2.50
—————————-
Totali:25.30

Ju gjithashtu mund të pëlqeni