Kreu Ekonomi Nëse nuk ju kanë dalë paret nga Ministria e Financave , ankesen mund ta beni ketu

Nëse nuk ju kanë dalë paret nga Ministria e Financave , ankesen mund ta beni ketu

nga Kontabilisti

Te gjitha bizneset qe kane aplikuar per masen 1.1 , 1.2 dhe 1.3 dhe qe nuk kane perfituar ende nga kjo mase, ankesen mund ta bejne duke derguar email ne emailin zyrat te ankesave. Emailin mund ta gjeni ketu ne kete link: https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,66

Ju gjithashtu mund të pëlqeni