Kreu Financa Nga cila datë mund të aplikoj për shtesa për fëmijë dhe lehona?

Nga cila datë mund të aplikoj për shtesa për fëmijë dhe lehona?

nga Kontabilisti

Aplikimet për shtesa për fëmijë dhe lehona janë të hapura çdo muaj nga data 1 deri më 20.

  1. Nëna e fëmijës nuk është shtetase e Kosovës, si mund të realizojmë aplikimin për shtesa për fëmijë?

Në rastet kur nëna nuk është shtetase e Kosovës aplikimin për shtesa për fëmijë e realizon babai nga profili i tij në eKosova.

  1. Gjatë aplikimit për shtesa për fëmijë a mund të shënojë gjirollogarinë bankare të bashkëshortit pasi që unë nuk posedoj gjiro-llogari bankare?

Gjirollogaria bankare duhet të jetë në emër të aplikueses, nuk pranohen gjirollogari tjera.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni