Kreu Ekonomi Një Korporatë e Vogël, a mund të deklarojë detyrimet tatimore në baza reale?

Një Korporatë e Vogël, a mund të deklarojë detyrimet tatimore në baza reale?

nga Flamur Berisha

Po, një Korporatë e Vogël mund të zgjedhë që të deklarojë në baza reale nëse dorëzon një pasqyrë (kërkesë) në ATK deri më 1 Mars të periudhës aktuale

Ju gjithashtu mund të pëlqeni