Kreu Ekonomi Njoftim me rendesi nga ATK per formailzimin e punetoreve

Njoftim me rendesi nga ATK per formailzimin e punetoreve

nga Flamur Berisha

2, 756 punëtorë të formalizuar Formalizimi i të punësuarve vazhdon të mbetet një ndër prioritetet e Administratës Tatimore të Kosovës, e cila ka intensifikuar aktivitetet e saj në këtë drejtim.

Si institucion, në vazhdimësi kemi trajtuar këtë dukuri dhe nga inspektimet që janë bërë bizneseve në teren nga muaji janar deri në shtator të këtij viti, kemi arritur që të identifikojmë dhe formalizojmë 2, 756 punëtorë të pa regjistruar.Aktualisht Administrata Tatimore ka filluar me zbatimin e tri projekteve të mëdha të përmbushjes, ku secila prej tyre ka indikacion të drejtpërdrejt në formalizmin e punëtorëve, projektet në fjalë si ai i punësimit joformal, ndërtimtarisë, akomodimit dhe shërbimit ushqimor janë të bazuara në metodologjinë e vlerësimit të rrezikut.

Këto tri projekte janë hartuar në bashkëpunim të ngushtë me FMN-në dhe përmes së cilave ne synojmë trajtimin e dukurisë së punësimit joformal apo punës së pa deklaruar.Po ashtu, Qeveria e Republikës së Kosovës është e orientuar në formalizmin e këtij sektori, përmes vendimeve të ndryshme, si dhe përmes Pakos për Ringjallje Ekonomike, konkretisht përmes masave 1.1, 1.2 dhe 1.3 të cilat janë input shumë i rëndësishme në deklarimin e punëtorëve, por edhe rritjes së sensibilizimit të punëtorëve për të kërkuar që të deklarohen nga ana e punëdhënësit. Njëherit, ATK inkurajon të gjithë punëdhënësit dhe punëtorët që të aplikojnë për të përfituar nga masat 1.1, 1.2 dhe 1.3 sepse duke deklaruar punëtorët, ju ndihmoni direkt në uljen e informalitetit në këtë sektor.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni