Kreu Ekonomi Njoftim më rëndesi nga Ministria e Financave (30.03.2021)

Njoftim më rëndesi nga Ministria e Financave (30.03.2021)

nga Flamur Berisha

TË DHËNAT TREMUJORE MBI BORXHIN E PËRGJITHSHËM – Tremujori i katërt 2020

Duke u bazuar në Ligjin për Borxhet Publike nr. 03/L-175 dhe Rregulloren QRK – Nr. 22/2013 mbi Procedurat për Emetimin dhe Menaxhimin e Borxheve Shtetërore, Garancive Shtetërore dhe Borxheve Komunale, dhe praktikat më të mira, Thesari publikon në faqen e internetit të Ministrisë raportin Të dhënat tremujore mbi Borxhin e Përgjithshëm, që përfshin indikatorët kyç të borxhit publik.

Për më shumë ju lutem gjeni në linkun e më poshtëm:
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/27B2CD82-2C65-451C-9FCF-A071E17BDABF.pdf

Ju gjithashtu mund të pëlqeni