Kreu Ekonomi Njoftim më rëndesi për qytetaret e Kosoves nga Ministria e Shëndetsisë (Udhëzues)

Njoftim më rëndesi për qytetaret e Kosoves nga Ministria e Shëndetsisë (Udhëzues)

nga Flamur Berisha

Udhëzuesit e përkohshëm për aplikimin e masave të përgjithshme dhe të veçanta për parandalimin dhe luftimin e COVID-19 mund t’i gjeni tek rubrika “COVID-19” në ueb faqen e Ministrisë së Shëndetësisë:https://msh.rks-gov.net/sq/

Ju gjithashtu mund të pëlqeni