Kreu Financa Njoftim nga ATK rreth datave te deklarimit te Tatimeve (shiko ketu)

Njoftim nga ATK rreth datave te deklarimit te Tatimeve (shiko ketu)

nga Kontabilisti

👓Nise vitin mbarĂ«, me tatime!

📘Secila deklarate ka afatin pĂ«r dorĂ«zim, gjithashtu edhe deklarimi i tremujorit Ă«shtĂ« i obliguar tĂ« deklarohet nĂ« kohĂ«n brenda afatit pĂ«rcaktues, sipas Legjislacionit Tatimor.

Llogarit që duhet të deklarohen:

đŸ”čPasqyra e tatimit mbi qiranĂ« dhe pasurinĂ« e patrupĂ«zuar, IR, prej 1 deri 15 tĂ« çdo tremujori;
đŸ”čPagesa tremujore e tatimit dhe kontributeve pĂ«r bizneset e mĂ«dha individuale, IL, prej 1 deri 15 tĂ« çdo tremujori;
đŸ”čPasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve pĂ«r bizneset e vogla individuale, CI-IS, prej 1 deri 15 tĂ« çdo tremujori;
đŸ”čPasqyra tremujore e pagesĂ«s paradhĂ«nie pĂ«r korporatat e vogla, QS, prej 1 deri 15 tĂ« çdo tremujori;
đŸ”čPasqyra tremujore e pagesĂ«s paradhĂ«nie pĂ«r korporatat e mĂ«dha, QL, prej 1 deri 15 tĂ« çdo tremujori.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni