Kreu Financa Njoftim paralajmrues per keto kategori te biznseve nga ATK

Njoftim paralajmrues per keto kategori te biznseve nga ATK

nga Kontabilisti

Trajtimi i mos deklaruesve dhe deklaruesve me vonesë do të realizohet përmes aplikimit të aktiviteteve, si në vijim:

-Masat parandaluese, dhe

-Masat për trajtimin e mos deklaruesve.

Administrata Tatimore e Kosovës u bënë thirrje të gjithë tatimpaguesve që të deklarojnë dhe paguajnë tatimin saktë dhe në kohë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni