Kreu Financa Njoftim per keto biznese nga ATK – 04.08.2022

Njoftim per keto biznese nga ATK – 04.08.2022

nga Kontabilisti

Përmbushja në sektorin e Akomodimit dhe Shërbimeve Ushqimore Administrata Tatimore e Kosovës, u bënë thirrje të gjithë personave që të përmbushin të gjitha detyrimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor, si:

Deklaroni dhe paguani saktë tatimin;

Regjistroni të punësuarit, si dhe paguani tatimin ne paga dhe pensionet për të punësuarit;

Pajisuni me arkë fiskale dhe lëshoni kuponë fiskal,

Deklaroni saktë organizimin e ahengjeve;

Mbani evidencat lidhur me këngëtarët gjatë mbrëmjeve muzikore, etj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni