Kreu Financa Nuk kam pasur mundësi të aplikoj për Shtesa për Lehona menjëherë pas lindjes, a do të marrë mbështetje për 6 muaj në rast se aplikoj muajin tjetër?

Nuk kam pasur mundësi të aplikoj për Shtesa për Lehona menjëherë pas lindjes, a do të marrë mbështetje për 6 muaj në rast se aplikoj muajin tjetër?

nga Flamur Berisha

Nuk kam pasur mundësi të aplikoj për Shtesa për Lehona menjëherë pas lindjes, a do të marrë mbështetje për 6 muaj në rast se aplikoj muajin tjetër?

Afati i aplikimit për Shtesat për Lehona është 3 muaj pas lindjes. Në qoftë se ju aplikoni gjatë kësaj periudhe, atëherë do të përfitoni mbështetjen e plotë për 3 apo 6 muaj, varësisht statusit të punësimit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni