Kreu Ekonomi Për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, ndahen mjete në shumë 9,000,000 €

Për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, ndahen mjete në shumë 9,000,000 €

nga Flamur Berisha

1.8. MASA 8 – Në Ministrinë Tregtisë dhe Industrisë, në nën-programin Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, do të ndahen mjete në shumë 9,000,000 € (nëntë milionë euro) dhe atë si vijon:

– 1.8.1. Subvencionimi i eksportit për prodhuesit vendor në shumë 5,000,000 € (pesë milionë euro);

– 1.8.2. Subvencionimi i stoqeve të qumështit dhe produkteve të qumështit në shumë 1,000,000 € (një milionë euro) dhe

-1.8.3. Subvencionimi i sektorëve të prekur nga vendimet e Qeverisë për ndalimin e aktiviteteve (gastronomia, sallat e dasmave, sallat e sportit, qendrat rehabilituese dhe të ngjashme), në shumë 3,000,000 € (tre milionë euro).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni