Kreu Ekonomi Për keta muaj do te paguhen pagat e punetoreve të larguara nga puna si pasoje e pandemise

Për keta muaj do te paguhen pagat e punetoreve të larguara nga puna si pasoje e pandemise

nga Flamur Berisha

Paguhen nga ana e buxhetit te republikes se kosoves, pagat e punonjesve ne sektktorin privat per periudhen tetor-dhjetor 2020 te cilet si pasoje e pandemise COVID-19 jane larguar apo pezulluar nga puna e tyre per periudhen jo me te vjeter se 3 muaj pas dates 29 shkurt 2020 e deri me 30 dhjetor 2020

Shuma e pageses per punetoret nga paragrafi i 1. keti neni eshte 300 euro per nje muaj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni