Kreu Ekonomi Procedurat që duhet ti ndërmarrni, pasi që keni vendosur që biznesin ta pushoni përkohësisht!

Procedurat që duhet ti ndërmarrni, pasi që keni vendosur që biznesin ta pushoni përkohësisht!

nga Flamur Berisha

Për të bërë pasivizimin e biznesit për një kohë të caktuar, ju duhet te hyni ne sistemin EDI te ATK-se dhe ti beni deklarimet me Zero. Për periudhat në pasivizim, kërkohet të deklaroni deklaratat tatimore, si dhe do të figuroni si deklarues në ATK me zero.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni