Kreu Ekonomi Pyetje: A duhet te paisen punetoret me certifikata per levizje te lire?

Pyetje: A duhet te paisen punetoret me certifikata per levizje te lire?

nga Kontabilisti

Administrata Tatimore e Kosovës ka sqaruar mënyrën e pajisjes me certifikatë për të gjithë bizneset, punëtorët e të cilave kanë nevojë për leje qarkullimi në kuadër të kryerjes së detyrave të tyre të punës.

ATK thekson se shkarkimi i “Certifikatës për të punësuarit” që bëhet përmes sistemit elektronik EDI, do të u mundësohet vetëm shoqërive tregtare të cilat janë të regjistruara në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, dhe që e kanë të lejuar sipas Ministrisë së Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, kodin primar ose sekondari të veprimtarisë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni