Kreu Financa Pyetje: Nese nuk punoj, a mund ta paguaj Trustin Pensional?

Pyetje: Nese nuk punoj, a mund ta paguaj Trustin Pensional?

nga Kontabilisti

SI TË PAGUAJ KONTRIBUT PENSIONAL NËSE NUK PUNOJ?
Kontribut pensional mund të paguani vetëm nëse keni aktivitet ekonomik. Nëse keni aktivitet ekonomik në cilësinë e personit fizik me çfarëdo lloj kontrate (të përkohshme, përhershme, specifike, të përgjithshme) punëdhënësit përkatës duhet të ndalë dhe paguajnë kontribut pensional për ju.

Nëse keni aktivitet ekonomik si i vetëpunësuar (pronar biznesi) duhet të paguani kontribut pensional çdo tremujor krahas tatimit në të ardhura personale.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni