Kreu Biznes Qeveria mblidhet sot, keto vendimet pritet te mirren!

Qeveria mblidhet sot, keto vendimet pritet te mirren!

nga Flamur Berisha

Mbledhja e tyre do të fillojë në ora 12:00, teksa në rend dite do të jetë edhe falja e gjo.bave për bizneset e prekura nga situata me C.O.V.I.D-19

Pikat e rendit të ditës:

1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2. Pyetjet parlamentare,

3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

4. Interpelancë me ministrin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, z. Hekuran Murati për çështjen: “Falja e gjobave bizneseve të prekura nga situata me CO.V.I
D-19”,

5. Votimi i Propozim-vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit nr. 08-V-006, dt. 02.04.2021 për formimin e komisioneve parlamentare,

6. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2020,

7. Debat parlamentar në lidhje situatën ekonomike si pasojë e pan.demisë C.O.V.I.D-19,

8. Propozimi i një (1) kandidati për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës,

Ju gjithashtu mund të pëlqeni