Kreu Financa Qeveria ndan 1.7 milionë euro për mbështetjen e ketyre kategorive te bizneseve.

Qeveria ndan 1.7 milionë euro për mbështetjen e ketyre kategorive te bizneseve.

nga Kontabilisti

Qeveria ka ndarë 1.7 milionë euro për mbështetjen e bizneseve fillestare dhe atyre ekzistuese.

Vendimi u mor në kuadër të zbatimit të masës 1.7 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, për skemat e granteve për zanatet.

“Me qëllim të adresimit të shkallës së lartë të papunësisë në vend si dhe aftësimit profesional në zanate, do të mbështesim me grante për vetëpunësim të gjithë ata që janë të gatshëm të mësojnë aftësi të reja, për të cilat do të çertifikohen. Vlera e këtyre granteve arrin shumën deri në 3,000 euro, ku granti do të mbulojë blerjen e pajsijeve dhe themelimin e biznesit, pas përfundimit të trajnimit me sukses dhe çertifikimit”, thuhet ndër tjerash në masën 1.7 të PRE.

Mjetet për këtë, Ministria e Financave do t’ia transferojë Ministrisë së Zhvillimit Rural.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni